Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podjetje ApisGrad d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke kupcev in drugih registriranih uporabnikov, pridobljene preko spletne strani www.clementina.eu, ravnalo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07).

V skladu z ZVOP-1 sme podjetje ApisGrad d.o.o. kot upravljalec podatkov obdelovati osebne podatke kupcev in drugih registriranih uporabnikov le, če je podana osebna privolitev posameznika. Posameznik se z osebno privolitvijo strinja, da se njegovi osebni podatki lahko obdelujejo za določene namene in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi podjetje ApisGrad d.o.o.. Osebna privolitev je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev; v primeru spletne strani clementina.eu se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji ali ob nakupu na spletni strani s klikom na prazno okence in/ali klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

1. Obseg obdelovanih osebnih podatkov

Na spletnem mestu clementina.eu se zbirajo sledeči osebni podatki:

-       ime in priimek

-       naslov in kraj stalnega ali začasnega prebivališča

-       mobilno ali stacionarno telefonsko številko

-       elektronski naslov (e-mail)

-       IP naslov

-       arhiv komunikacije s spletno trgovino

2. Namen zbiranja osebnih podatkov

Podjetje ApisGrad d.o.o. podatke, pridobljene na spletnem mestu clementina.eu, uporablja in obdeluje za izvedbo naročil, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja storitev ter za pošiljanje obvestil, novic in ponudb, v kolikor se kupec za to odloči.

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistične obdelave, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje novic in ponudb ter za telefonsko in elektronsko obveščanje o postopku nakupa.

3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletni strani clementina.eu s klikom na prazno okence in klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s splošnimi pogoji poslovanja, daje osebno privolitev za uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namene, kot so opisani v 2. točki Izjave o varovanju osebnih podatkov.

4. Pravica uporabnika, da zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali preko elektronske pošte zahteva, da podjetje ApisGrad d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Podjetje bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečilo uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali preko elektronske pošte obvestilo uporabnika, ki je to zahteval.

5. Zavarovanje osebnih podatkov

Podjetje ApisGrad d.o.o. bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnalo v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007).

Podjetje bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabilo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Podjetje se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov brez privolitve posameznika ne bo posredovalo tretji osebi.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

7. Uporabniki osebnih podatkov

Uporabnik podatkov je podjetje ApisGrad d.o.o..

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom in obdelavo spletnih podatkov nas lahko kontaktirate pisno ali preko elektronske pošte:

ApisGrad d.o.o.

Mengeška c. 58

1236 Trzin

info@clementina.eu